Przejdź do treści

KARDIOMONITOR:KARDIOMONITOR:

Co to jest kardiomonitor?

To specjalistyczne urządzenie medyczne służące do pomiaru podstawowych funkcji życiowych pacjenta. Wykorzystywany jest na każdym z oddziałów szpitalnych, w ratownictwie medycznym może być też wykorzystywany w warunkach domowych. Kardiomonitory wyposażane są w napalcowy czujnik pulsoksymetru oraz w elektrory do pomiaru ekg. 

Mamy dwa podstawowe rodzaje monitorów pacjenta: kardiomonitor transportowy (przenośny), kardiomonitor modułowy. Cena kardiomonitora zależy od wielkości monitora oraz ilości parametrów mierzonych przez urządzenie.
Kardiomonitory standardowo mierzą pięć podstawowych czynności życiowych człowieka takich jak:

- RR czyli częstość oddechów- mierzona jest ilość oddechów na minutę. Dane te pobierane są z pomiaru EKG kardiomonitora, bądź z modułu kapnografii. Urządzenie pokazuje również bezdech pacjenta. 
- EKG czyli czynności serca- monitoruje pracę serca, wynik jest informacją w kierunku diagnozy chorób serca. Kardiomonitor rejestruje elektryczną czynność mięśnia sercowego oraz interpretuje wyniki badania. Obraz uwidoczniony jest w postaci krzywej na ekranie kardiomonitora.
- SpO2- saturacja- bada wysycenie hemoglobiny tlenem. Wartość prawidłowa mieści się w granicy 95% - 98%, a podczas tlenoterapii nawet do 100%. Wszelkie odchylenia od normy mogą świadczyć o niedotlenieniu, czy też o innych chorobach układu oddechowego. 
- HR- czyli monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę.  Kardiomonitor do wyliczenia tej funkcji wykorzystuje pomiary z EKG, SpO2, NIBP 
- NIBP- nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi- Pomiar ciśnienia jaką krew wywiera na ścianki tętnic.

Te podstawowe funkcje pokazują stan pacjenta, co pozwala na dalszą diagnostykę. 

Poza tymi podstawowymi funkcjami niektóre kardiomonitory mogą być doposażone w inne opcje, takie jak: inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) czy kapnografii (CO2). Mierzone parametry rejestrowane są w postaci graficznej oraz tabelarycznych trendów. 

Jak wygląda badanie kardiomonitorem?

Kardiomonitor stale nadzoruje stan pacjenta nawet przewlekle leżącego, nieprzytomnego czy w śpiączce. Standardowo do ciała pacjenta przypięte są elektrody EKG, a do palca przypina się czujnik pulosksymetru. Pacjent pozostaje w bezruchu na czas trwania badania. Kardiomonitory wykorzystywane są również podczas operacji i są niezbędnym wyposażeniem każdego  oddziału szpitalnego. 

Budowa kardiomonitora jest uzupełnieniem, który wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny medycyny, oraz oprogramowania. Kardiomonitor to urządzenie służące do monitorowania aktywności serca, a także pomiar innych parametrów związanych z pracą serca, takich jak rytm, ciśnienie krwi i poziom energii.

Poniżej przedstawiam ogólny zarys budowy kardiomonitora:

Elektrody i czujniki: Kardiomonitor posiada elektrody, które są podłączone do ciała pacjenta. Elektrody te zbierają elektryczne sygnały wejściowe przez serce i przekazują je do czujników. Czujniki mogą również mierzyć inne parametry, takie jak ciśnienie krwi czy poziom naszej krwi.

Wzmacniacze sygnału: Elektryczne sygnały z elektrodami są zwykle bardzo słabe i wymagają wzmacnienia. Wzmacniacze są używane do zwiększenia amplitudy tych sygnałów, co ułatwia ich użycie obróbkę.

Konwertery analogowo-cyfrowe (ADC): Sygnały analogowe zbierane przez elektrody i wzmacniacze muszą być widoczne na cyfrowym, aby móc dalej działać przez komputer.

Procesor i oprogramowanie: Cyfrowe sygnały są zasilane przez procesor, który analizuje i interpretuje dane dotyczące pracy serca. monitora może zawierać algorytmy do rejestracji rytmu, analizy rytmu serca, a także inne funkcje oprogramowania obsługującego zdrowie pacjenta.

Wyświetlacz: Kardiomonitor jest zwykle wyposażony w wyświetlacz, na którym znajdują się pomiary oraz informacje o stanie wyników pacjenta. Wyświetlanie może być skonfigurowane, w zależności od zaawansowania technologicznego urządzenia.

Komunikacja: Współczesne kardiomonitory często mają możliwość komunikacji z innymi urządzeniami, np. przez Wi-Fi, Bluetooth lub USB. Dzięki temu dane mogą być przesyłane do systemów zdalnego monitorowania lub do elektronicznej karty pacjenta.

Zasilanie: Kardiomonitor musi być źródłem energii energetycznej. Może być baterią o oryginalnej pojemności lub innym rodzajem zasilania.

Obudowa i ergonomia: Warto pomyśleć o ergonomicznym projektowaniu i leczeniu, która będzie chronić wnętrze monitora oraz zapewnić dodatkową wygodę korzystania z urządzenia.

Warto odkryć, że budowa kardiomonitora to zadanie dla specjalistów z dziedziny elektroniki, biomedycyny i informatyki. Projektowanie i produkcja takiego urządzenia wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.