Przejdź do treści

KARDIOMONITOR:KARDIOMONITOR:

Co to jest kardiomonitor?


To specjalistyczne urządzenie medyczne służące do pomiaru podstawowych funkcji życiowych pacjenta. Wykorzystywany jest na każdym z oddziałów szpitalnych, w ratownictwie medycznym może być też wykorzystywany w warunkach domowych. Kardiomonitory wyposażane są w napalcowy czujnik pulsoksymetru oraz w elektrory do pomiaru ekg. 

Mamy dwa podstawowe rodzaje monitorów pacjenta: kardiomonitor transportowy (przenośny), kardiomonitor modułowy. Cena kardiomonitora zależy od wielkości monitora oraz ilości parametrów mierzonych przez urządzenie.
Kardiomonitory standardowo mierzą pięć podstawowych czynności życiowych człowieka takich jak:

- RR czyli częstość oddechów- mierzona jest ilość oddechów na minutę. Dane te pobierane są z pomiaru EKG kardiomonitora, bądź z modułu kapnografii. Urządzenie pokazuje również bezdech pacjenta. 
- EKG czyli czynności serca- monitoruje pracę serca, wynik jest informacją w kierunku diagnozy chorób serca. Kardiomonitor rejestruje elektryczną czynność mięśnia sercowego oraz interpretuje wyniki badania. Obraz uwidoczniony jest w postaci krzywej na ekranie kardiomonitora.
- SpO2- saturacja- bada wysycenie hemoglobiny tlenem. Wartość prawidłowa mieści się w granicy 95% - 98%, a podczas tlenoterapii nawet do 100%. Wszelkie odchylenia od normy mogą świadczyć o niedotlenieniu, czy też o innych chorobach układu oddechowego. 
- HR- czyli monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę.  Kardiomonitor do wyliczenia tej funkcji wykorzystuje pomiary z EKG, SpO2, NIBP 
- NIBP- nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi- Pomiar ciśnienia jaką krew wywiera na ścianki tętnic.

Te podstawowe funkcje pokazują stan pacjenta, co pozwala na dalszą diagnostykę. 

Poza tymi podstawowymi funkcjami niektóre kardiomonitory mogą być doposażone w inne opcje, takie jak: inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) czy kapnografii (CO2). Mierzone parametry rejestrowane są w postaci graficznej oraz tabelarycznych trendów. 

Jak wygląda badanie kardiomonitorem?


Kardiomonitor stale nadzoruje stan pacjenta nawet przewlekle leżącego, nieprzytomnego czy w śpiączce. Standardowo do ciała pacjenta przypięte są elektrody EKG, a do palca przypina się czujnik pulosksymetru. Pacjent pozostaje w bezruchu na czas trwania badania. Kardiomonitory wykorzystywane są również podczas operacji i są niezbędnym wyposażeniem każdego  oddziału szpitalnego.