Przejdź do treści

KONCENTRATOR TLENUKONCENTRATOR TLENU

Co to jest koncentrator tlenu?

Koncentrator tlenu to urządzenie służące do podawania tlenu pacjentowi- prowadzenia tlenoterapii. Zdrowy organizm bez problemowo sam potrafi zapewnić sobie odpowiednią ilość tlenu, niestety, gdy zawodzą organy wewnętrzne, organizm nie jest w stanie samemu uzupełnić ten pierwiastek. Jak wiadomo bez tlenu człowiek nie jest w stanie funkcjonować, dochodzi do niedotlenienia, czego skutki mogą być tragiczne, a zabezpieczyć się przed tym można przez tlenoterapię, czyli skorzystanie z koncentratora tlenu. Istnieją dwa różne rodzaje koncentratorów stacjonarne i przenośne. Koncentrator potocznie możemy nazwać „fabryka tlenu”, urządzenie to pobiera tlen z otoczenia, koncentruje go, oczyszcza, nawilża i podaje pacjentowi za pomocą maski, bądź tzw. wąsów (przewody doprowadzające tlen bezpośrednio do nozdrzy). O tym jak często należy korzystać z koncentratora tlenu decyduje lekarz, jest to sprawa indywidualna dla każdego chorego. Dzięki koncentratorom tlenu pacjent może być hospitalizowany w domu, gdyż efekty tlenoterapii są porównywalne jak w warunkach szpitalnych. Urządzenie to dedykowane jest osobom z POChP, astmom, mukowiscydozą, rakiem płuc czy niewydolnością krążeniową. 

Budowa koncentratora:

- Filtr wstępny: Koncentrator zwykle jest wyposażony w filtr wstępny, który zasysa skuteczny, taki jak kurz, pyłki roślinne i inne elementy występujące w powietrzu.
- Komora adsorpcyjna: Do centralnego elementu koncentratora energii. Komora adsorpcyjna zawiera materiał adsorbujący, który pochłania azot i inne gazy, pozostawiając czysty tlen. Materiał adsorbujący jest molekularne sito zeolitowe, które mają zdolność do selektywnego wychwytywania azotu.
- Wentylator: Wentylator w koncentratorze odpowiada za pobieranie powietrza i przepływ przez komorę adsorpcyjną. Aby zwiększyć kontakt powietrza z materiałem adsorbującym i skutecznie efektywniej wytwarzać od innych gazów.
- Kontroler dawkowania: Kontroler reguluje dostarczanie do organizmu pacjenta tlen, zgodnie z zaleceniami lekarza. Może to być za pomocą pokrętła lub systemu na panelu zarządzania koncentratora mocy.
- Filtr dostarczający: Filtr dostawcy usuwający resztkowe źródło i wodę dostarczaną do organizmu, prawidłowy i suchy tlen do pacjenta.
- Czujniki i alarmy: Koncentratory małe są wyposażone w różne czujniki, które monitorują parametry pracy urządzenia, takie jak ciśnienie, przepływ, temperatura, czy poziom potencjału wyjściowego. Alarmy są aktywowane, gdy występuje jakiś błąd, informując personel medyczny o współczesnych problemach.
- Panel administracyjny: Koncentrator posiada panel administracyjny, który umożliwia ustawianie parametrów pracy, odczytywanie wskaźników i alarmów oraz inne funkcje związane z obsługą urządzenia.

Koncentrator charakteryzujący się kilkoma podstawowymi cechami, oto niektóre z tych cech:

1. Produkcja generowana na miejscu: Koncentrator energetyczny jest wydajny do wytwarzania czystego, bez potrzeby działania zaopatrywania go w butle małej. Działa na adsorpcji, niezależnie od tlenu od innych gazów w powietrzu i dostarczając go pacjentowi w postaci czystego strumienia małej.
2. Bezawaryjność: Koncentratory są produkowane tak, aby były skuteczne i bezawaryjne. Trzeba prowadić odpowiednie konserwacje i regularne czyszczenie mogą sprawić, że poprawisz wydajność urządzenia.
3. Kontrola monitorowania: Koncentratory są wyposażone w zasilanie, które umożliwiają dostarczanie ilości energii elektrycznej do poszczególnych potrzeb pacjenta. Lekarz lub personel medyczny obsługujący poziom działania w zależności od zalecenia terapeutycznego.
4. Mobilność: Wiele koncentratorów jest lekkich, kompaktowe i wyposażone w uchwyty lub ułatwiające transport z jednego miejsca do drugiego. Aby umożliwić pacjentom poruszanie się i tworzenie trybu życia.
5. Cicha praca: Wielu producentów koncentratorów, które mogą się przydać do pracy urządzenia, co jest przyczyną skutków ubocznych i osób przebywających w ich otoczeniu. Dzięki temu pacjent może spokojnie korzystać z koncentratora naturalnego bez nadmiernego hałasu.
6. Monitorowanie i alarmy: Koncentratory są wyposażone w różne czujniki i alarmy, które monitorują parametry pracy urządzenia. W przypadku zastosowania takiego, jak spadek ciśnienia lub źródło energii, urządzenie może generować alarm lub sygnały, informując personel medyczny o rzeczywistych problemach.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.