Przejdź do treści

LaryngoskopyLaryngoskopy

Co to jest laryngoskop?
Laryngoskop to instrument medyczny używany do badań krtani i dróg oddechowych. Jest to podstawowe narzędzie diagnostyczne stosowane przez lekarzy laryngologów (otolaryngologów) do oceny stanu krtani, strun głosowych i innych struktur w jej ramach. Laryngoskop składa się z dwóch głównych elementów: uchwytu i wziernika. Uchwyt do części narzędzi, którą lekarz trzyma w ręce i kontroluje podczas badania. Wziernik, który jest umieszczony w przewodzie pacjenta, posiada oświetlenie i umożliwia lekarzowi bezpośredniemu obejrzenie krtani i innych struktur. Podczas badania laryngoskopem, lekarz wprowadza wziernik przez usta pacjenta i objawy idź w kierunku nerek. Oświetlenie na końcu wziernika umożliwia lekarzowi zobaczenie wnętrza krtani i ocenę stanu strun głosowych, błon śluzowych i innych widocznych obszarów. Procedura jest zwykle wykonywana w gabinecie lekarskim i może być stosowana zarówno do diagnozowania różnych chorób, jak i monitorowania przebiegu leczenia. Laryngoskopia może być obserwowana w przypadku zmiany w głosie, trudności z oddychaniem, kaszlu, bólu nerek, słuchu lub innych reakcji z krtanią i strunami głosowymi. Jest to ważne dla narzędzia diagnostycznego, które pomaga lekarzowi w leczeniu stanu pacjenta i dalszego postępowania w leczeniu.

Jak używać laryngoskop? 
Laryngoskop to narzędzie medyczne używane do badania moczu i krtani oraz rurki do oddychania w przypadku intubacji. Oto kroki, które należy zastosować, aby użyć laryngoskopu:
1.    Przygotowanie narzędzi: upewnij się, że laryngoskop jest czysty i gotowy do użycia. Sprawdź, czy baterie są naładowane lub czy narzędzie jest włączone do źródła zasilania.
2.    Przygotowanie pacjenta: Poproś pacjenta o postępowanie wstępne, takie jak aby usunął protezy dentystyczne, które mogą przeszkadzać w badaniu. Poproś pacjenta o wyprostowanie i lekkie odchylenie głowy do tyłu.
3.    Przygotowanie pielęgnacji: W przypadku laryngoskopów konwencjonalnych, sprawdź, czy źródło jest w dobrym stanie i dobrze zamocowana. W przypadku laryngoskopów wideo, upewnij się, że ekran jest odpowiedni i dobrze oświetlony.
4.    Przygotowanie: Jeśli stosuje się laryngoskopu konwencjonalnego, przymocuj lusterko do urządzenia do końca, tak aby lusterko było czyste i wolne od zarysowań.
5.    Wprowadzenie laryngoskopu: Trzymając laryngoskop w dłoniach, włóż urządzenie do jamy ustnej pacjenta. Utrzymuj delikatny nacisk na język pacjenta, aby unieruchomić i uzyskać lepszą jasność.
6.    Wizualizacja przewodu pokarmowego: Ostrożnie podnieś laryngoskop w kierunku podniebienia, przesuwając je po prostu do systemu. Kontynuuj podnoszenie, aż zobaczysz gardło i krtanie.
7.    Ocena widoczności: Oceń jasności struktur i krtani. Możesz zobaczyć nagłośnienie, struny głosowe i inne istotne elementy. Jeśli wprowadzisz specjalną widoczności, możesz zobaczyć język pacjenta za pomocą laryngoskopu.
8.    Intubacja (opcja): Jeśli intubacja jest równa, wprowadź rurkę intubacyjną do krtani pacjenta, z laryngoskopu jako prowadnicy. Uważaj aby rurka była odpowiednio umieszczona i zabezpieczona.
9.    Usunięcie laryngoskopu: Po zakończeniu badań lub intubacji, należy usunąć laryngoskop z jamy pacjenta.  Po użyciu narzędzie dokładnie oczyść i zdezynfekuj.
Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z laryngoskopu jest procedurą wymagającą odpowiedniego szkolenia i doświadczenia. 

Budowa laryngoskopu:
1.    Uchwyt (rękojeść): Uchwyt laryngoskopu, oprócz rękojeści, jest zwykle wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego. Ma on długi, wąski kształt, który umożliwia lekarzowi pewne i wygodne utrzymanie narzędzi. Na jednym końcu uchwytu znajduje się przewód elektryczny lub światłowodowy, który jest dołączany do źródła światła, zwykle do lampy laryngoskopowej. Dzięki temu głowica laryngoskopu może być oświetlana, co ułatwia lekarzowi wizualizację nerek i krtani.

1.    Głowica (łopatka): Głowica laryngoskopu Macintosha jest skutecznym narzędziem. Składają się z dwóch głównych części: łopatki i stojaka.
a) Łopatka: Jest to płaska, metalowa lub tworzywowa część, która jest wprowadzana do ust pacjenta w celu eksploracji nerek i krtani. Łopatka ma charakterystyczny łukowaty kształt, który umożliwia naciśnięcie na język pacjenta tak aby uzyska właściwą widoczności. Może mieć różne rozmiary, które przeznaczone są dla różnych dzieci i dorosłych.
b) Stojak: Do części głowicy, która łączy moduł z uchwytem. Stojak może być wygięty pod określonym kątem, aby włączyć ułożenie łopatek podczas badania. Jest on również stosowany, co pozwala lekarzowi na przestrzeganie zaleceń w trakcie procedury laryngoskopii.
Laryngoskop Macintosha jest prosty w użyciu i zastosowaniu w chorobach. Po włączeniu modułu i przewodu pacjenta, lekarz używa uchwytu do kontrolowania funkcji głowicy i ustawienia oświetlenia w gardle i krtani, aby dokładniej odwzorować te połączenie. Przez uchwyt i połączenie przewodowe lub światłowodowe, światło jest dostarczane ze źródła do głowicy, co zapewnia dobre widzenie dla lekarza podczas badania.
 

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.