Przejdź do treści

Aparaty RTGAparaty RTG

Aparat RTG (Rentgenowskie Urządzenie Tomograficzne) do urządzenia medycznego służący do wykonywania obrazów rentgenowskich ciała ludzkiego lub innych obiektów w celu diagnozy. Za pomocą promieniowania rentgenowskiego można uzyskać obrazy strukturalne, które mogą pomóc w leczeniu uszkodzeń, urazów lub anomaliach anatomicznych.

Aparat RTG składa się z rur rentgenowskiej, która emituje wiązkę promieni rentgenowskich, oraz detektor, który rejestruje promieniowanie przechodzące przez badane ciało. Pacjent jest umieszczony między punktami odniesienia a detektorem, a rura rentgenowska i kontroler obracają się wokół badanego obszaru, aby zobaczyć obrazy z różnych kątów. Te obrazy są następnie wykorzystywane na komputerze i przedstawiają trójwymiarowy obraz przekrojowego ciała, który może być analizowany przez lekarza.

Aparaty RTG są stosowane w leczeniu do diagnozowania wielu różnych chorób, w tym w leczeniu kości, choroby płuc, choroby serca, zmiany guzowate i inne problemy zdrowotne. Mają również zastosowanie w stomatologii do badań zębów i jamy ustnej.

Ważne jest, aby zrozumieć, że aparaty RTG wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, które są wysyłane do organizmu w każdym przypadku. Dlatego stosuje się środki, takie jak stosowanie osłon ochronnych, minimalizacja liczby działań rentgenowskich i stosowanie wskaźników do poszczególnych potrzeb pacjenta, aby zapewnić ryzyko działania.


1. Nazwa i rodzaj produktu:

- Nazwa produktu: Aparat RTG
- Rodzaj produktu: Urządzenie medyczne do wykonywania obrazów rentgenowskich

2. Opis techniczny:

- Składa się z rur rentgenowskiej i detektora.
- Rura rentgenowska emituje wiązkę promieni rentgenowskich.
- Detektor rejestruje przebieg przez badane uszkodzenie ciała.
- Obraca się wokół badanego, aby wyświetlić obrazy z różnych kątów.
- Generuje obrazy strukturalne, które są widoczne komputerowo.

3. Zastosowanie:
- Służy do diagnozowania urządzeń za pomocą obrazów rentgenowskich ciała ludzkiego lub innych obiektów.
- Wykorzystywany do leczenia zmian chorobowych, urazów, anomalii anatomicznych, złamań kości, chorób płuc, chorób serca, zmian guzowatych itp.

4. Wygląd zewnętrzny:
- Składa się z zespołu korpusu przewodu rurę rentgenowską i detektor oraz z panelu kontrolnego.
- Panel kontrolny zawiera, pokrętła i wyświetlacze służące do ustawiania parametrów badań, w tym jak czas działania, zasilania, prądu, itp.

5. Wymagania techniczne:
- Skuteczność generowania reklamacji rentgenowskiego z oceną mocą i dawką.
- Precyzyjne wykrywanie i rejestracja przebiegu przechodzącego przez ciało pacjenta.
- Badanie parametrów parametrów, w tym jak zasilanie, prąd, czas oddziaływania.
- Komputerowe przetwarzanie obrazów i tworzenie trójwymiarowych obrazów przekrojowych.
- Bezpieczne źródło z włączeniem ochrony przed napięciem narażenia na promieniowanie.

6. Bezpieczeństwo:
- Zastosowanie osłon ochronnych na wybranych nienarażonych na badanie.
- Minimalizacja liczby wykonawców zdjęć rentgenowskich.
- Dostosowanie poszczególnych indywidualnych potrzeb pacjenta.
- Zapewnienie standardów procedury bezpieczeństwa i zgodności z uwzględnieniem kryteriów rentgenowskiego.
- Ważne jest, aby przed użyciem aparatu RTG zapoznać się z obsługą i zapewnić działanie producenta oraz lokalnych przepisów i zweryfikować badanie rentgenowskiego.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.