Przejdź do treści

Pompy infuzyjnePompy infuzyjne

Co to jest pompa infuzyjna?

Pampa infuzyjna to urządzenie do precyzyjnego ciągłego lub cyklicznego podawania leku pacjentowi. Jest nieodzownym wyposażeniem oddziałów intensywnej terapii medycznej, kardiologii, anestezjologii, neonantologii itp. Jej istotną częścią jest strzykawka z tłokiem i siłownik, dzięki któremu dawkowane są leki. Istnieją dwa podstawowe rodzaje pomp: kroplowe i strzykawkowe. Pierwsze z nich są wykorzystywane do podawania dużej objętości leków- np. antybiotyków czy płynów infuzyjnych, które podaje się w szczególności w celu leczenia zaburzeń gospodarki wodno elektrolitowej, oraz żywienia pozajelitowego. Drugi rodzaj pomp to pompy strzykawkowe służące precyzyjnego dawkowania leków o niewielkiej objętości i przepływie. Sama strzykawka służy tu jako pojemnik do leku jak i dozownik. Pompy strzykawkowe są najczęściej stosowanymi pompami infuzyjnymi w medycynie. 

Pompa infuzyjna jest stosowana w szpitalach do do kontrolowania dostarczania płynów, leków lub dostarczania składników odżywczych do organizmu. Służy do tego celu w określonym czasie i przez jakiś okres czasu. Pompy infuzyjne są szeroko stosowane w szpitalach, przychodniach i innych placówkach służby zdrowia. Można używać w różnych kontekstach, takich jak:

1. Podawanie leków: Pompy infuzyjne są często podawane jako standardowe leki dożylne, takie jak antybiotyki, leki przeciwbólowe czy leki przeciwnowotworowe. Dzięki automatycznemu kontrolowaniu można uruchomić działanie wspomagające farmakologiczną.
2. Nawadnianie i podawanie płynu: W przypadku odwodnienia, utraty płynu lub niedoborów elektrolitów, pompy infuzyjne mogą być używane do prawidłowego dostarczania płynu do organizmu.
3. Podawanie pokarmu: W przypadku pacjentów, którzy nie mogą podawać pokarmu drogą doustną, pompy infuzyjne mogą być stosowane do dostarczania dostarczania pokarmu w postaci substancji, w tym jak roztworów dożylnego pokarmu.

Pompy infuzyjne służą do stałej opieki nad podawanymi substancjami oraz kontroli nad tempem podawania go. Dzięki temu wzrosło wzmocnienie i bezpieczne dostarczanie leków do organizmu.

Pompy infuzyjne różnią się w zależności od producenta i modelu, jednak są podobne wyglądem i składają się z elementów takich jak:

1. Obudowa: Pompa infuzyjna w obudowie, która chroni wnętrze urządzenia i zawiera panel kontrolny oraz wyświetlacz.
2. Panel kontrolny: Na panelu kontrolnym znajdują się szczegółowe, pokrętła lub ekran dotykowy, które umożliwiają uruchomienie programowania i kontroli pracy pompy infuzyjnej. Za pomocą panelu kontrolnego można ustawić prędkość infuzji, funkcję działania, czas trwania infuzji oraz inne parametry.
3. Wyświetlacz: Pompa infuzyjna jest wyposażona w wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje dotyczące aktualnego trybu pracy, przepisów i parametrów infuzji. Wyświetlanie może być zwykle monochromatyczne lub kolorowe, a informacje mogą przedstawiać postać tekstu, ikonę lub grafikę.
4. Moduł infuzyjny: To część pompy infuzyjnej, która zawiera system dostarczający płyn do organizmu pacjenta. Moduł infuzyjny składa się z przewodu do urządzenia, który jest połączony z liniami dożylnymi pacjenta i posiada mechanizm przepływu przepływomierza. W niektórych pompach infuzyjnych można uruchomić różnych rodzajów kombinacji infuzyjnych, w zależności od potrzeb, na przykład moduł do infuzji jednorazowej lub moduł do infuzji produktu użytkowego.
5. Zasilanie: Pompy infuzyjne są zasilane zewnętrznie, zwykle za pomocą akumulatora lub obsługi do źródła zasilania. 

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.