Przejdź do treści

Pompy infuzyjnePompy infuzyjne

Co to jest pompa infuzyjna?

Pampa infuzyjna to urządzenie do precyzyjnego ciągłego lub cyklicznego podawania leku pacjentowi. Jest nieodzownym wyposażeniem oddziałów intensywnej terapii medycznej, kardiologii, anestezjologii, neonantologii itp. Jej istotną częścią jest strzykawka z tłokiem i siłownik, dzięki któremu dawkowane są leki. Istnieją dwa podstawowe rodzaje pomp: kroplowe i strzykawkowe. Pierwsze z nich są wykorzystywane do podawania dużej objętości leków- np. antybiotyków czy płynów infuzyjnych, które podaje się w szczególności w celu leczenia zaburzeń gospodarki wodno elektrolitowej, oraz żywienia pozajelitowego. Drugi rodzaj pomp to pompy strzykawkowe służące precyzyjnego dawkowania leków o niewielkiej objętości i przepływie. Sama strzykawka służy tu jako pojemnik do leku jak i dozownik. Pompy strzykawkowe są najczęściej stosowanymi pompami infuzyjnymi w medycynie.