Przejdź do treści

DEFIBRYLATORDEFIBRYLATOR

Co to jest defibrylator?

Defibrylator to urządzenie ratujące ludzkie życie w sytuacji zatrzymania akcji serca, czy nieprawidłowej jego pracy. Analizuje on pracę serca i w przypadku konieczności dostarcza do niego odpowiednią energię elektryczną, aby powróciło ono do prawidłowej pracy. Istnieją dwa rodzaje defibrylatorów- kliniczny, jest to profesjonalny sprzęt medyczny, a jego obsługą może zająć się jedynie wykwalifikowany personel medyczny. Wydzielany impuls energii (o sile decyduje lekarz) dostosowany jest indywidualnie do parametrów pacjenta.  Można go rozbudować o opcje monitorowania pacjenta: monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego mierzonego metodą nieinwazyjną (NIBP) i inwazyjną (IBP), saturacji (SpO2), temperatury oraz dwutlenku węgla (CO2). Defibrylacja przeprowadzana jest na elektrodach jednorazowych lub stałych. Innym rodzajem jest defibrylator AED, niewymagający obsługi przez personel medyczny. Obecnie defibrylatory AED posiadają specjalne programy, które prowadzą użytkownika poprzez głosowe instrukcje przez cały proces defibrylacji. Urządzenie to dostępne jest w miejscach większych skupisk ludzi- w centrach handlowych, szkołach, urzędach miasta a nawet w kościołach. Szansa na uratowanie życia chorego w sytuacji gdy w pobliżu jest defibrylator wzrasta do 70%, zatem ważne jest aby dostęp do defibrylatorów AED był powszechny, a także to aby każda przypadkowa osoba, nie bała się go użyć. 

Defibrylator cena:

Cena urządzenia waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy od przeznaczenia danego defibrylatora- tańsze są defibrylatory AED, kliniczne są dużo droższe a ich cena zaczyna się od kilkunastu tysięcy złotych. 
 

Defibrylator działa poprzez kontrolowanego impulsu elektrycznego do serca pacjenta. Dziesięć elektrycznych impulsów ma na celu przywrócenie regularnego rytmu serca poprzez depolaryzację komórki i umożliwienie ich wszechstronnej synchronizacji. W przypadku migotania komórki, serce bije stężenie i nie wpływa, co prowadzi do braku krążenia krwi i nieprawidłowego życia. Wielu defibrylatorów jest teraz zaangażowanych w postać zachęcającą, co pozwala na ich wykorzystanie przez personel medyczny, ale także przez osoby niebędące profesjonalnymi ratownikami. W przypadku korzystania z defibrylatora przez laika, często towarzyszą mu instrukcje głosowe i wizualne, które kierują użytkownika przez cały proces resuscytacji.

Podstawowe cechy defibrylatorów obejmują:

- Elektrody: Defibrylator posiada elektrody, które należy przyłączyć do ciała pacjenta. Elektrody te przekazują impulsy elektryczne do serca i monitorują jego aktywność. Zwykle są umieszczane na klatce pacjenta.
- Monitor: Wielu współczesnych defibrylatorów jest wyposażony w monitor, który umożliwia personelowi medycznemu badanie rytmu serca pacjenta i dostarczanie informacji zwrotnej na temat defibrylacji.
- Automatyczna analiza rytmu serca: Wiele defibrylatorów posiada automatyczną analizę rytmu serca, która pozwala na ocenę, czy defibrylacja jest konieczna. Urządzenie samodzielnie analizuje rytm serca pacjenta i zapewnia zasilanie impulsu elektrycznego.
- Wytrzymała obudowa: Defibrylatory są zazwyczaj odporne na wstrząsy i wodoszczelne, co jest możliwe w przypadku ich zastosowania w środowisku o wysokim ryzyku, jak ambulanse lub sale operacyjna.
- Pomoc w obsłudze: Nowoczesne defibrylatory są wyprodukowane tak, aby były przydatne i lekkie w transporcie. Instrukcje głosowe i wizualne są dostępne, aby użytkownicy mogli korzystać z nich.

Defibrylator posiada wiele zalet, które czynią go nieocenionym w ratowaniu życia podczas wyłączania akcji serca. Oto niektóre z głównych zalet defibrylatora:

- Szybkość reakcji: Defibrylator umożliwia błyskawiczną procedurę w przypadku wyłączenia działania serca. Kiedy sekunda jest cenna, a szybki defibrylator może zwiększyć szanse na przeżycie pacjenta.
- Skuteczność: Defibrylator jest skutecznym sposobem przywracania regularnego rytmu serca. Poprzez sterowanie kontrolowanego impulsu prądu, defibrylator depolaryzujący kanał serca, umożliwia ich ponowną synchronizację i przywrócenie mechanizmu rytmu.
- Sposób obsługi: Wiele współczesnych defibrylatorów jest odkrytych tak, aby być uznanym za używany. Instrukcje głosowe i wizualne użytkownika są obsługiwane przez cały proces resuscytacji, co powoduje, że defibrylator może być niezależny zarówno przez personel medyczny, jak i osoby nieposiadające wiedzy.
- Automatyczna analiza rytmu serca: Wiele defibrylatorów jest wyposażonych w regulację automatycznej analizy rytmu serca. Urządzenie samo ocenia rytm serca pacjenta i służy do dostarczania impulsu elektrycznego, co minimalizuje działanie decyzji przez użytkownika.
- Mobilność i przenośność: Nowoczesne defibrylatory są zwykle lekkie,  co umożliwia ich używanie w różnych miejscach, takich jak karetki pogotowia, lotniska, sale operacyjne, sale treningowe czy miejsca publiczne. Ich mobilność zwiększa dostępność do defibrylacji w nagłych przypadkach.
- Bezpieczeństwo: Defibrylatory są wyprodukowane tak, aby były bezpieczne dla użytkowników i pacjentów. Zabezpieczenia, takie jak funkcja identyfikowania rytmu serca, w przypadku uniknięcia efektu lub dostarczenia impulsu zasilania.
- Zastosowanie przez laików: Coraz więcej defibrylatorów służy osobom nie służącym profesjonalnym ratownikami. Te urządzenia są zatwierdzone tak, aby mogły być używane przez osoby bez procedury szkoleniowej, co zwiększa możliwość udzielania natychmiastowej pomocy w przypadku, gdy konieczne jest działanie serca.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.