Właściwości / Parametry techniczne:

12.1’’ ekran dotykowy TFT LCD
polskie menu
podstawowe funkcje: monitorowanie ekg, tętna, NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia), saturacja spO2, częstość oddechów, pomiar temperatury
jednoczasowe wyświetlanie do 7 wykresów ekg, krzywej pletyzmograficznej oraz krzywej oddechowej
tabela trendów, oxy CRG
okno obserwacji z innego łóżka (praca w sieci)
wbudowany akumulator (wymienny)
w zestawie kabel ekg, czujnik spO2, mankiet do pomiaru NIBP, sensor temperatury
funkcje opcjonalne: EtCO2, inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, drukarka termiczna
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  wyniku  użycia  defibrylatora  lub  aparatury elektrochirurgicznej
doskonały stosunek ceny kardiomonitora do jakości