W trybie holterowskim wykonywane są pomiary ciśnienia według programu zaleconego przez lekarza prowadzącego. Rejestrator posiada trzy okresy pomiarowe, między innymi aktywność dzienna i nocna oraz okres specjalny, programowanie odbywa się przy użyciu komputera i wysyła się do PM50. Okresy pomiarowe można ustawić na: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 i 120 minut. Możliwy jest pomiar na żądanie pacjenta poprzez naciśnięcie jednego przycisku klawiatury.

W trybie monitora pacjenta monitorowane jest ciśnienie krwi z ustawieniami zaleconymi przez lekarza (okresy pomiarowe można ustawić na: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minut) i dokonywany jest pomiar saturacji SpO2.

Po skończonym badaniu wyniki pomiarów przy pomocy złącza USB można zarchiwizować w komputerze i za pomocą oprogramowania dokonać analizy i wydruku raportu. Oprogramowanie i obsługa rejestratora dostępna w języku polskim.

NIBP
Metoda Pomiaru: Oscylometryczna
Tryb pracy: Monitor Pacjenta i Automatyczny (holterowski)
Jednostki pomiaru ciśnienia: mmHg/KPa do wyboru
Mierzone wartości: Ciśnienie Skurczowe (SYS), Rozkurczowe (DIA), Średnie
Zakres pomiarowy:
Dorośli: 10 do 270 mmHg; Puls: 30 to 220;
Dzieci: 10 to 200 mmHg; Puls: 30 to 220;
Noworotki: 10 to 135 mmHg; Puls: 30 to 220
Rozdzielczość: 1 mmHg
Obsługiwane typy mankietów:
Noworodkowy - 10-19 cm
Pediatryczny - 18-26 cm
Dorośli - 25-35 cm (standardowo na wyposażeniu)
Dorośli-duży - 33-47 cm
Dorośli-udowy - 46-66 cm
Okresy pomiarowe:
Tryb monitora pacjenta: brak, interwały: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 min.
Tryb automatyczny (holterowski):
Aktywność dzienna - interwały: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 i 120 min.
Aktywność nocna - interwały: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 i 120 min.
Okres specjalny - interwały: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 i 120 min.
Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie podczas pompowaniem
Interfejs We/Wy: USB
Dokładność pomiaru: Puls: ±2% lub ±3 BPM w zależności od wartości
Pomiary ciśnienia krwii spełniają American National Standards Institute ANSI/AAMI SP10-1992
Bezpieczeństwo: Niezależnie mikroprocesor bezpieczeństwa monitoruje ciśnienie w mankiecie, czas pomiaru jest również kontrolowany przez mikroprocesor główny

Spo2
Zakres pomiarowy: 35-100%
Rozdzielczość: 1%
Dokładność w zakresie: 70-100% ±2%
Zakres alarmu: 0-100%
Puls
Zakres pomiarowy: 0-254bpm
Rozdzielczość: 1bpm
Dokładność: ±1bpm
Zakres alarmu: 0-254bpm