Kabel EKG do aparatów EKG - przeznaczony jest do aparatów EKG MTrace, CMS300G, CMS600G oraz ECG1200G. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy.